top of page
asdasd-01.png

PIMBILL

ระบบส่งบิลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเรียก

เก็บเงินสำหรับร้านค้าธุรกิจ! 

ตัวช่วยในการจัดการธุรกิจ
สำหรับบริษัท
aaaaaaa-02_edited.png

จุดเด่นของเรา

12-01.jpg
1-01.jpg

สร้างบิลเรียกชำระ

รองรับการนำเข้าบิลเพื่อเรียกชำระผ่านทางการสร้างรายรายการ, Web Upload และการเชื่อมต่อ API WebService

2-01.jpg

ส่งบิล

รองรับการส่งบิล PDF และ Payment Link ให้คู่ค้า

ทาง Email และ SMS

3-01.jpg

สร้างบิลเรียกชำระ

การนำการนำเข้าบิลเพื่อเรียกชำระผ่านทางการสร้างรายรายการ, Web Upload และการเชื่อมต่อ API WebService

aaasqdqwd-01.png

สิทธิประโยชน์ที่ได้รับ

bb-01.png

ลงทะเบียนง่ายๆ แค่ 3 ขั้นตอน

ลงทะเบียนสมัครผ่านลิ้งก์และรอรับเอกสารใบสมัคร

ลงลายเซ็นในใบสมัครและส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่

ยืนยันตอบกลับผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้ ภายใน 3 วันทำการ

dis-01.jpg

เอกสารสำหรับการลงทะเบียน

12-01.jpg
bottom of page