top of page
ss.png
Asset 6_4x.png

ระบบการจัดการบิลสำหรับธุรกิจ เรียกเก็บเงินง่าย ๆ ผ่าน SMS และอีเมล ผู้ซื้อจ่ายง่ายผู้ขายได้เงินเร็ว รองรับการชำระเงินผ่านบัตรเครดิตวีซ่าเพื่อธุรกิจ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินด้วยวงเงินบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจ

  • ควบคุมวงเงินสะดวก

  • กำหนดประเภทร้านค้าที่ต้องการชำระ

  • จำกัดวงเงินรายบัตรเพื่อความรัดกุมและโปร่งใส

24-7.png
  • ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายการส่งเอกสาร

tick (2).png
  • ยืนยันรายการชำระทันที

  • ไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระ

Asset 1_4x.png

บัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจคืออะไร

องค์กรธุรกิจต้องการเครื่องมือมาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทำงาน สามารถแยกค่าใช้จ่ายทางธุรกิจออกจากค่าใช้จ่ายส่วนตัวได้ชัดเจน

บริหารจัดการรายการทางการเงิน ทำงานได้ง่ายขึ้น บัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจมาพร้อมแพลตฟอร์มเพื่อให้ธุรกิจสามารถเห็นสถานะการใช้บัตรควบคุมการทำงาน และครอบคลุมการใช้จ่ายทางธุรกิจประเภทต่าง ๆ ได้ เพื่อให้การใช้งานมีความรัดกุมและโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

พร้อมให้ชำระเงินในทุกอุตสาหกรรม บัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจตัวช่วยให้ผู้ซื้อสามารถขยายระยะเวลาในการชำระเงินกับคู่ค้า และเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจด้วยวงเงินบัตรได้ทันที

จ่ายได้ง่าย ๆ ใน 4 ขั้นตอน

Asset 3_4x.png

รับแจ้งเตือนให้ชำระบิลจากคู่ค้าทาง SMS และอีเมล

Asset 4_4x.png

ตรวจสอบความถูกต้องและเลือกชำระเงิน

Asset 5_4x.png

ชำระบิลด้วยบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจและรับหลักฐานการชำระเงินทันทีทางอีเมล

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ

01

contact.png

ลงทะเบียน

ลงทะเบียนได้ทันทีผ่านลิ้งก์ และรับใบสมัครทางอีเมล

02

mail.png

ลงนาม

ลงนามในเอกสารและส่งเอกสารประกอบการสมัครทางอีเมล
support.pimbill@digio.co.th

03

headset (2).png

รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อเปิดใช้บริการภายใน

3 วันทำการ

เอกสารที่ต้องเตรียม

checked (1).png

ใบสมัครใช้บริการ ThunJai

checked (1).png

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 90 วัน)

checked (1).png

บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

checked (1).png

สำเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20)

checked (1).png

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของผู้เกี่ยวข้องดังนี้

- ผู้บริหารสูงสุด เช่น กรรมการผู้จัดการ

- ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

- ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีมอบอำนาจ)

- ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (ถ้ามี)

checked (1).png

หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ)

checked (1).png

เอกสาร KYC สำหรับนิติบุคคล

checked (1).png

เอกสาร KYC สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงนามในใบสมัคร

Classic_blue_blurred_background.png

สิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจ

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด

นาน 45-55 วัน*

adaptation.png

เพิ่มความคล่องตัวให้แก่ผู้ถือบัตรและองค์กร

vip-card.png

ได้รับสิทธิประโยชน์ที่มาพร้อมกับ

บัตร

loupe.png

เพิ่มความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบค่าให้จ่ายว่าเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท

paperwork.png

ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก เช่นเอกสารในการเบิกจ่าย

money.png

ลดการใช้เงินสด และการจัดเตรียมเงินสดสำรอง

analytics.png

มีข้อมูล รายละเอียด และรายงานของการจ่ายครบถ้วน และสามารถ import เข้าสู่ระบบบัญชีได้โดยตรง

secure-shield.png

สามารถควบคุมการใช้งานเพื่อป้องกันการนำบัตรไปใช้ในทางที่ไม่สมควร

ค่าธรรมเนียมการใช้บริการขึ้นอยู่กับสัญญาการใช้บริการระหว่างคู่ค้า

Classic_blue_blurred_background.png

ช่องทางการสมัครบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจ

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจและสิทธิประโยชน์ได้จากธนาคารพาณิชย์ที่ออกบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจ หรือกรอกข้อมูลบริษัทเพื่อให้เจ้าหน้าที่ Digipay ติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

scan เพื่อลงทะเบียน

อีเมล : support.pimbill@digio.co.th

เบอร์ติดต่อ : 092 - 857 - 9110

bottom of page