top of page
Desktop - 2.jpg

ทันจ่าย จ่ายทัน ทันใจ

เพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจด้วยบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจ พร้อมจ่ายบิลของบริษัทได้ทุกที่ ทุกเวลา

  • ควบคุมวงเงินสะดวก

  • กำหนดประเภทร้านค้าที่ต้องการชำระ

  • จำกัดวงเงินรายบัตรเพื่อความรัดกุมและโปร่งใส

24-7.png
  • ลดขั้นตอนและค่าใช้จ่ายการส่งเอกสาร

tick (2).png
  • ยืนยันรายการชำระทันที

  • ไม่ต้องส่งหลักฐานการชำระ

ชำระบิลกรมศุลกากรและคลังสินค้าการบินไทย

บัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจ ตัวช่วยให้ผู้ซื้อสามารถขยายระยะเวลาในการชำระเงินกับคู่ค้า และเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจด้วยวงเงินบัตรได้ทันที

รองรับการชำระบิลกรมศุลกากรและบิลคลังสินค้าการบินไทยได้ด้วยตนเอง ง่าย สะดวก ชำระผ่านระบบและนำสินค้าออกได้เลย

Asset 2_3x.png

จ่ายบิลกรมศุลกากรด้วยบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจ
ง่าย ๆ ใน 4 ขั้นตอน

Asset 11_4x.png

แจ้งบริษัทขนส่ง (Freight for war der) ว่าต้องการชำระบิลด้วยตัวเอง และขอรับฟอร์มชำระค่าภาษีของใบขนส่งสินค้า

Asset 12_4x.png

เจ้าหน้าที่บริษัทเข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลบิล (Ref.1, Ref.2) และเลือกชำระเงินด้วยบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจ

Asset 13_4x.png

ระบบแจ้งชำระเงินไปยังระบบกรมศุลกากรและระบบคลังสินค้าการบินไทย เพื่อให้สามารถชำระบิลคลังสินค้าต่อได้ทันที

Asset 14_4x.png

สามารถดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงิน

ได้ด้วยตัวเองที่ e-Tracking ของ

กรมศุลกากร

จ่ายบิลคลังสินค้าการบินไทยด้วยบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจง่าย ๆ ใน 4 ขั้นตอน

เข้าสู่ระบบและเลือกเพิ่มรายการบิล

จาก MAWB เป็น HAWB

เมื่อพร้อมรับสินค้าให้เลือกรายการบิลที่ต้องการชำระ และระบุวันเวลาที่ต้องการนำสินค้าออก เพื่อให้ระบบคำนวณยอดเงินที่ต้องชำระ

Asset 5_4x.png

ยืนยันการชำระด้วย บัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจ ไม่จำกัดรายการบิลต่อการชำระ

Asset 6_4x.png

ดาวน์โหลดใบยืนยันรับเงิน หรือสามารถติดต่อคลังสินค้าเพื่อนำสินค้าออกได้ทันที

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ

01

contact.png

ลงทะเบียน

ลงทะเบียน และรับใบสมัครทางอีเมล

02

mail.png

ลงนาม

ลงนามในเอกสารและส่งเอกสารประกอบการสมัคร

03

headset (2).png

รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

รอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเพื่อเปิดใช้บริการภายใน

3 วันทำการ

เอกสารที่ต้องเตรียม

checked (1).png

ใบสมัครใช้บริการ ThunJai

checked (1).png

สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ออกให้ไม่เกิน 90 วัน)

checked (1).png

บัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่

checked (1).png

สำเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ. 20)

checked (1).png

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุของผู้เกี่ยวข้องดังนี้

- ผู้บริหารสูงสุด เช่น กรรมการผู้จัดการ

- ผู้ถือหุ้นตั้งแต่ 25% ขึ้นไป

- กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

- ผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรณีมอบอำนาจ)

- ผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล (ถ้ามี)

checked (1).png

หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมีการมอบอำนาจ)

checked (1).png

เอกสาร KYC สำหรับนิติบุคคล

checked (1).png

เอกสาร KYC สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลที่เป็นผู้ลงนามในใบสมัคร

Classic_blue_blurred_background.png

สิทธิประโยชน์ที่เหนือกว่าบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจ

ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ยสูงสุด

นาน 45-55 วัน*

adaptation.png

เพิ่มความคล่องตัวให้แก่ผู้ถือบัตรและองค์กร

vip-card.png

ได้รับสิทธิประโยชน์ที่มาพร้อมกับ

บัตร

loupe.png

เพิ่มความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบค่าให้จ่ายว่าเป็นไปตามกฎระเบียบของบริษัท

paperwork.png

ลดขั้นตอนการทำงานที่ยุ่งยาก เช่นเอกสารในการเบิกจ่าย

money.png

ลดการใช้เงินสด และการจัดเตรียมเงินสดสำรอง

analytics.png

มีข้อมูล รายละเอียด และรายงานของการจ่ายครบถ้วน และสามารถ import เข้าสู่ระบบบัญชีได้โดยตรง

secure-shield.png

สามารถควบคุมการใช้งานเพื่อป้องกันการนำบัตรไปใช้ในทางที่ไม่สมควร

ฟรี! ค่าธรรมเนียม ระยะเวลา 1 ปี (ปี พ.ศ.2566)
*จากปกติ ค่าธรรมเนียม 1.2% ต่อรายการชำระบิล

Classic_blue_blurred_background.png

ช่องทางการสมัครบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจ

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจและสิทธิประโยชน์ได้จากธนาคารพานิชย์ที่ออกบัตรวีซ่าเพื่อธุรกิจ หรือกรอกข้อมูลบริษัทเพื่อให้เจ้าหน้าที่ Digipay ติดต่อกลับภายใน 3 วันทำการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

อีเมล : support.pimbill@digio.co.th

scan เพื่อลงทะเบียนเข้าใช้งาน

เบอร์ติดต่อ : 092 - 857 - 9110

bottom of page