top of page

นโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ดิจิโอ (ประเทศไทย) จำกัด

          บริษัทมี ดิจิโอ (ประเทศไทย) จำกัด มีความตระหนักถึงความสำคัญกับการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการอย่างดี การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าถือเป็นความรับผิดชอบของบริษัท และเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจโดยได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า

การเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์

 

เว็บไซต์นี้ได้ใช้คุกกี้เพื่อช่วยพัฒนาการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน จึงช่วยให้ท่านได้รับประสบการณ์ที่ดีในการใช้งาน  ซึ่งคุกกี้คือการจัดเก็บข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์ โดยจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือสื่อสารของผู้ใช้บริการ ท่านสามาถเลือกที่จะอนุญาตหรือไม่อนุญาตก็ได้

บริษัทใช้คุกกี้เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ ทำให้เว็บไซต์สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น รวมถึงการนำข้อมูลไปวิเคราะห์การใช้งานเชิงสถิติ ประมวลเชื่อมโยงข้อมูลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

วัตถุประสงค์การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล 

 

     บริษัทจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังนี้

 • เพื่อทำความเข้าใจวิเคราะห์ความต้องการ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้ตรงความต้องการของท่าน

 • เพื่อให้ท่านเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ผลิตภัณฑ์ และบริการได้

 • เพื่อนำมาพัฒนาบริการต่างๆ ให้ตอบสนองความต้องการของท่าน

 • เพื่อพัฒนาประสบการณ์การเข้าใช้งานเว็บไซต์ ให้สะดวกยิ่งขึ้น สามารถเข้าถึงได้ง่าย 

ข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บ 

     คุกกี้คือไฟล์ขนาดเล็กเพื่อจัดเก็บข้อมูลโดยอาจถูกเก็บบันทึกไว้ในเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งานหรืออุปกรณ์อื่นๆ ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต เช่น สมาร์ทโฟนหรือแท็บเล็ต ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์ของท่าน การทำงานของคุกกี้ช่วยในการรวบรวมข้อมูลการเยี่ยมชมเว็บไซต์ ดังนี้

 • อินเตอร์เน็ตโดเมนและ IP Address ที่เข้าถึงเว็บไซต์

 • วันและเวลาที่ท่านเข้าถึงเว็บไซต์

 • ประเภทของเบราว์เซอร์ และโครงสร้างระบบปฏิบัติการที่เข้าสู่เว็บไซต์

 • หน้าจอเว็บไซต์ที่ท่านเข้าถึง รวมถึงระยะเวลาที่ท่านใช้ในการเยี่ยมชม

 • ที่อยู่ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของบริษัท

การใช้งานคุกกี้

 • คุกกี้ประเภทที่มีความจำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้มีความสำคัญต่อการเข้าถึงเว็บไซต์ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและปลอดภัย เช่น การจดจำการเข้าสู่ระบบ, การจดจำข้อมูลที่ท่านให้บนเว็บไซต์ เช่น accessToken, CSRFToken, JSESSIONID

 • คุกกี้เพื่อการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยอำนวบความสะดวกเมื่อท่านกลับมาใช้งานอีกครั้ง จดจำ ปรับแต่งเนื้อหาเว็บไซต์ตามลักษณะการใช้งานของท่าน เช่น Google Analytics

 • คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies)
  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานและลิงค์ที่ท่านได้เยี่ยมชมและติดตาม และนำไปใช้เป็นข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจความต้องการของท่าน โดยมีวัตถุประสงค์ในการปรับแต่งเว็บไซต์ ให้เหมาะสมกับความสนใจของท่าน เช่น Google Analytics, Facebook Pixel

การยินยอมเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

     ท่านมีสิทธิในความเป็นส่วนตัวในข้อมูลของท่าน ข้อมูลของผู้ใช้บริการที่บริษัทได้รับมานั้น จะถูกนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์และความยินยอมของผู้ใช้บริการเท่านั้น โดยบริษัทจะไม่ส่งต่อหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่นๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกจากนี้ บริษัทจะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่

 • บริษัทได้รับความยินยอมจากผู้ใช้บริการ

 • ข้อมูลที่ส่งต่อนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การใช้บริการ หรือการทำธุรกรรมสำเร็จลุล่วง

 • การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปตามที่กฎหมายอนุญาต หรือเป็นไปตามที่กฎหมายต้องการ ตัวอย่างเช่น อาจได้รับการร้องขอให้ทำการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้าของเราตามคำสั่งศาล หรือตามหมายศาล หรือหน่วยงานอื่นๆ ที่มีอำนาจตามกฎหมาย

การเพิกถอนคำยินยอม

ท่านสามารถเพิกถอนการยินยอมในการให้รวบรวม การนำไปใช้ และการเปิดเผยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อใดก็ได้ โดยตั้งค่ายกเลิกการติดตั้งคุกกี้ของแต่ละเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้งาน

bottom of page