MEETUNG

เพื่อนคู่ใจสำหรับร้านค้า
บริหารร้านง่ายๆผ่าน Line ของคุณ

บริหาร stock สินค้า สร้าง QR เก็บเงิน พร้อมการแจ้งเตือนแบบ realtime

เรื่องขาย ง่ายๆที่เดียว 

จัดการสินค้า สร้าง QR Code ขายของ ตรวจสอบรายการได้ง่ายๆ ผ่าน Line OA

แจ้งเตือนเงินเข้า

เงินเข้าแบบ realtime ร้านค้าสามารถรู้ยอดเงินได้ทันทีที่ลูกค้าจ่าย

รายงานการขายสิ้นวัน

ร้านค้าสามารถดูรายงานการขายได้ทุกสิ้นวัน และดูย้อนหลังเป็นรายเดือน หรือไตรมาสได้

เลือกแพ็กเกจที่เหมาะกับธุรกิจของคุณ

เริ่มต้นใช้งานหมีตังค์

1. สแกนเพิ่ม "หมีตังค์"

เป็นเพื่อนในไลน์

2. กดลงทะเบียนที่ Banner ด้านล่าง

3. กรอกข้อมูล ชื่อ สกุล

และหมายเลขพร้อมเพย์

4. หลังจากลงทะเบียนสำเร็จจะเข้าสู่หน้าเริ่มต้นการใช้งาน

คำถามที่พบบ่อย

ลงทะเบียนด้วยหมายเลขพร้อมเพย์ กับลงทะเบียนด้วยเลขที่บัญชีต่างกันอย่างไรนะ?


การลงทะบียนด้วยพร้อมเพย์ข้อดีก็คือลงทะเบียนง่าย เพียงแค่กรอกชื่อนามสกุล และหมายเลขพร้อมเพย์ก็สามารถลงทะเบียนได้เลย แต่ก็มีข้อจำกัดคือทางร้านค้าจะไม่ได้รับข้อความยืนยันการชำระเงินและรายงานการขายผ่านทางน้องหมีตังค์

แต่ถ้าร้านค้าลงทะเบียนร้านค้าด้วยหมายเลขบัญชีกับเรา
จะสามารถรับข้อความยืนยันผ่านทางน้องหมีได้ทันที และทางร้านค้าสามารถเห็นรายงานการขายของคุณได้
สงสัยว่าบัญชีธนาคารที่มีอยู่สามารถใช้งานน้องหมีได้หรือเปล่า


ตอนนี้น้องหมีรองรับได้ทั้งหมด 6 ธนาคาร ดังนี้ 1. ธนาคารกสิกรไทย 2. ธนาคารไทยพาณิชย์ 3. ธนาคารกรุงไทย 4. ธนาคารกรุงเทพ 5. ธนาคารกรุงศรี 6. ธนาคารทหารไทย

© 2019 DIGIO (THAILAND) CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED