top of page
Search

Employee Benefits : สวัสดิการพนักงาน

เราพร้อมสนับสนุนอุปกรณ์การทำงานเพื่อให้พนักงานทุกคนมีพร้อมต่อการทำงานอย่างเพียงพอ เช่น คอมพิวเตอร์ จอมอนิเตอร์ หูฟัง อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ หากพนักงานมีความต้องอื่นๆ เพิ่มเติม เพื่อสนับสนุนในการทำงาน สามารถแจ้งไปยังหัวหน้างานได้โดยตรง นอกจากนั้นสวัสดิการอื่น ๆ เพิ่มเติมที่บริษัทจัดเตรียมเพื่อให้พนักงานทุกคนทำงานได้อย่างมีความสุข

คอร์สเรียน / หนังสือ

นอกเหนือจากนี้เราสนับสนุนรวมไปถึง คอร์สเรียนหรือหนังสือต่างๆ หากพนักงานมีคอร์สที่สนใจและเป็นประโยชน์กับงานที่ทำ สามารถแจ้งไปยังหัวหน้างานได้เลย


ระบบสำหรับทดสอบ (Playground System Environment)

หากใครต้องการระบบคลาวด์เพื่อทดสอบโปรแกรมหรือพัฒนาทักษะต่างๆ สามารถแจ้งไปยังหัวหน้างานเพื่อขอสนับสนุนส่วนนี้ได้เลย


สวัสดิการยืดหยุ่น (6,000Baht/Year)

เพื่อสนับสนุนการรักษาสุขภาวะทางด้านสายตาและทันตกรรมของพนักงาน ให้สมบูรณ์ แข็งแรง โดยครอบคลุมการใช้จ่าย ดังนี้

  1. สายตา เช่น แว่นสายตา คอนแทคเลนส์ น้ำยาล้างคอนแทคเลนส์ เป็นต้น

  2. ทันตกรรม เช่น ขูดหินปูน ถอดฟัน อุดฟัน X-Ray ช่องปาก ดูแลรากฟัน เป็นต้น

  3. อุปกรณ์กีฬา เช่น รองเท้ากีฬา ฟุตบอล แบตมินตัน บาสเก็ตบอล วิ่ง จักรยาน เป็นต้น


กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (Provident Fund)

บริษัทเล็งเห็นความถึงสำคัญของการเก็บออมเงินของพนักงานทุกคน จัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อเป็นช่องทางในการเก็บออมเงินให้กับพนักงาน โดยอัตราส่วนของเงินที่พนักงานสะสมและเงินที่บริษัทสมทบเป็นไปตามที่กองทุนของบริษัทกำหนด

ประกันสังคม

สวัสดิการตามกฏหมายที่ทางรัฐบาลมอบให้แก่ลูกจ้าง โดยจะทำการหักเงินจากฐานเงินเดือน 5% สูงสุดไม่เกิน 750 บาทต่อเดือน (อ้างอิงตามที่กฎหมายกำหนด) โดยมีสิทธิประโยชน์พื้นฐาน เช่น ชดเชยรายได้กรณีว่างงาน ค่ารักษาพยาบาล ทันตกรรม คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต รวมไปถึงได้รับเงินกรณีชราภาพ สามารถอ่านรายละเอียดสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมได้ที่ https://www.sso.go.th/wpr/main


สวัสดิการด้านสุขภาพ

บริษัทจัดให้มีการตรวจสอบภาพประจำปี ประกันสุขภาพกลุ่ม ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก เพื่อช่วยดูแลรักษาสุภาพของพนักงานทุกคน567 views

Recent Posts

See All

Making A Career

ทำงานในบริษัทมีตำแหน่งและความก้าวหน้าในการการทำงานอย่างไรบ้าง? เป็นคำถามที่มักจะได้ยิน feedback จากน้อง ๆ ตอน 1-1 อยู่บ่อย แล้วการที่พนักงานจะมีความก้าวหน้าในอาชีพและตำแหน่งที่ทำในองค์กรนั้นเกิดจากอะไ

Think Deep Think Around

Think Deep Think Around with ... What | Where | When | Who | Why/How หรือที่แปลตรงตัวว่า ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เป็นพื้นฐานของกระบวนความคิดที่เราอยากอยากให้พนักงานทุกคนตั้งคำถามทุกครั้งก่อ

How We Work

Communication Guideline (internal) เราเชื่อว่าการสื่อสารภายในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ การสื่อสารอยู่อยู่กับเราในทุกขั้นตอนกระบวนการการทำงานเลย ตั้งแต่การรับและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า การแบ่งหน้าที

Comments


bottom of page