top of page
Search

How We Work

Communication Guideline (internal)


เราเชื่อว่าการสื่อสารภายในองค์กรเป็นสิ่งสำคัญ การสื่อสารอยู่อยู่กับเราในทุกขั้นตอนกระบวนการการทำงานเลย ตั้งแต่การรับและทำความเข้าใจความต้องการของลูกค้า การแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบภายในทีม การปรึกษาหารือ การอัพเดทความคืบหน้าในงานที่ตนเองรับผิดชอบ รวมไปถึงแจ้งปัญหาหรือต้องการการสนับสนุนเพิ่มเติม


อยากให้ผู้อื่นปฏิบัติกับเราอย่างไร ลองทำแบบนั้นกับผู้อื่นดู เราเชื่อว่าจะได้ผลลัพธ์ที่ดี เราพูดในสิ่งที่เราคิด และรับฟังในสิ่งที่เพื่อนพูด


บางครั้งเราอาจจะเจอว่า ทำไมคนอื่นเลือกทำในสิ่งที่เราเห็นต่าง ไม่เป็นไปอย่างที่เราคิดไว้เลย กรณีเช่นนี้การพูดคุยกันถึงเหตุผลหรือวิธีคิดของแต่ละคน อาจจะทำให้ตอบข้อคำถามเหล่านี้ได้ การตัดสินใจในแต่ละครั้งอาจจะไม่มีอะไรถูกหรือผิด เพียงแต่จะช่วยให้เราเข้าใจในเหตุผลของการตัดสินใจครั้งนั้นมากขึ้น เราแค่ตัดสินใจอย่างรอบคอบที่สุดด้วยข้อมูลและบริบทที่มีในเวลานั้นๆ เท่านั้นเอง


นอกจากนี้เรารู้ว่าการทำงานมักจะมีเรื่องที่ไม่เป็นไปตามแผนอยู่บ้าง เมื่อเกิดปัญหา การสื่อสารออกมาให้ทีมได้รับทราบเป็นสิ่งที่ดีเพื่อที่จะได้แก้ปัญหาร่วมกันได้อย่างทันเวลา


เราเชื่อในการสื่อสารอย่างจริงใจ ตรงไปตรงมาด้วยความตั้งใจดี


 

Communication Guideline (external)


ความสำคัญอย่างหนึ่งของการทำงานกับภายนอกองค์กร คือ การจัดการความคาดหวังของลูกค้าด้วยความเข้าใจ (Manage Expectation) โดยมีพื้นฐานใจความสำคัญที่ควรสื่อสารกับลูกค้า เช่น ขอบเขตของงาน โซลูชั่น แผนงานและระยะเวลาในการพัฒนา รวมไปถึงเมื่อมีลูกค้าสื่อสารมา ไม่ว่าจะเป็นการแจ้งให้ทราบ หรือแจ้งปัญหาการใช้งาน เราควรตอบกลับให้เร็วที่สุด พร้อมสื่อสารว่าเราจะทำอะไรต่อ เมื่อไหร่ และอย่างไร


การตกลงแนวทางการทำงานร่วมกับลูกค้า จะช่วยให้ความคาดหวังในการทำงานเป็นไปในรูปแบบเดียวกันมากขึ้น เช่น แนวทางการแจ้งปัญหาตามแต่ละระดับความเร่งด่วนของปัญหา ช่องทางการสื่อสาร การรายงานแจ้งความคืบหน้าของงานการสื่อสารกับลูกค้าด้วยความจริงใจและความเข้าใจเป็นหน้าที่ของพนักงานดิจิโอที่ควรทำ แต่อย่างไรก็ตามในบางครั้งเราก็อาจจะเจอกับลูกค้าที่มีความคาดหวังที่เกิน scope ของงาน โดยวิธีจัดการอาจจะแตกต่างกันออกไป ซึ่งมีข้อแนะนำอยู่ 2 อย่างคือ

  • หากข้อเรียกร้องนั้นไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรง หรือไม่ได้ถูกขอบ่อยเกินไป อยากจะให้สนับสนุนลูกค้าให้เต็มที่ แม้ว่าอาจจะทำให้เหนื่อยมากขึ้นอีกนิด แต่สิ่งที่จะได้กลับมาคือความพึงพอใจของลูกค้าต่อดิจิโอ และความพอใจของลูกค้าต่อตัวพนักงานเอง


  • แต่ถ้าหากข้อเรียกร้องนั้นมากและบ่อยเกินไป หรือเรียกร้องให้ทำงานล่วงเวลาโดยที่ไม่ได้มีการบอกล่วงหน้าหรือเป็นเหตุเร่งด่วน หรือเป็นไปในลักษณะเอาเปรียบตัวพนักงานและบริษัท ให้ปรึกษาหัวหน้างานได้ทันที และสิ่งที่ควรทำต่อมาคือการทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นหลักฐานในการยืนยันหากมีการเปลี่ยน requirement โดยที่ไม่แจ้งล่วงหน้า ซึ่งจะลดการของานนอก scope จากลูกค้าได้


 

Managers of one


พนักงานทุกคนใน Digio ควรจะต้องมีความสามารถในการจัดการตัวเราเอง เช่น เมื่อเราได้รับมอบหมายงานต่างๆ ทุกๆคนใน Digio ควรจะคิดและวิเคราะห์ให้ได้ว่า เราต้องทำอะไรบ้าง, ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติมจากใคร เพื่อให้งานนั้นๆสำเร็จได้อย่างลุล่วง ในหลายๆครั้งเราอาจจะไม่ต้องรอให้ใครมาอธิบายรายละเอียดเป็นข้อๆว่าเราต้องทำอะไรบ้าง แต่เราสามารถจัดการตัวเองได้เอง

โดยหากไม่เข้าใจคำสั่งที่ได้รับหรือในบางครั้งอาจจะมีเรื่องที่ต้องคิดต่อด้วยตัวเอง ให้ดู guideline ใน หัวข้อเรื่อง Think Deep Think Around


 

Balanced


เราสนับสนุนให้ทุกคนมีกิจกรรมในการทำงานและกิจกรรมส่วนตัวอย่างสมดุล เราเชื่อมว่าการมีสุขภาพจิตและสุขภาพกายที่ดีมีความสำคัญอย่างมาก


จัดการเวลาและพลังงาน จัดการกับความคาดหวัง สิ่งต่างๆ ไม่ได้ราบรื่นเสมอไป ลองวางแผนต่างๆ โดยคาดว่าอาจมีข้อผิดพลาดเกิดขึ้นได้ หลีกเลี่ยงการคาดหวังในสิ่งที่เป็นไปได้ยากมาก กำหนดความคาดหวังที่เป็นจริงมากขึ้น66 views

Recent Posts

See All

Making A Career

ทำงานในบริษัทมีตำแหน่งและความก้าวหน้าในการการทำงานอย่างไรบ้าง? เป็นคำถามที่มักจะได้ยิน feedback จากน้อง ๆ ตอน 1-1 อยู่บ่อย แล้วการที่พนักงานจะมีความก้าวหน้าในอาชีพและตำแหน่งที่ทำในองค์กรนั้นเกิดจากอะไ

Think Deep Think Around

Think Deep Think Around with ... What | Where | When | Who | Why/How หรือที่แปลตรงตัวว่า ทำอะไร ที่ไหน เมื่อไหร่ อย่างไร เป็นพื้นฐานของกระบวนความคิดที่เราอยากอยากให้พนักงานทุกคนตั้งคำถามทุกครั้งก่อ

ความรับผิดชอบต่อเวลางาน

Working Hours เรามีระเบียบปฏิบัติงานในที่ทำงานทั้งในบริษัท และการทำงานนอกสถานที่ โดยเวลาทำงานตามปกติของเราคือ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 9:00 น. - 18:00 น. กรณีชดเชยเวลาเข้างาน เรายืดหยุ่นให้สามารถเข

Comments


bottom of page